Kontakta oss!

Koskeby Hem och skola r.f:s styrelse läsåret 2019-2020:

Åk 1: Susanne Jansson

         Lisa Backman-Jansson      

Åk 2:  Fredrik Byman, 

           fredrikbyman3@gmail.com

           Elisabeth Bergman, Sekreterare

           elisabeth.granfors@hotmail.com 

Åk 3:  Susanna Antill

           Kristin Ehrström

Åk 4:   Maria Strand, Kassör

           mariastrand082@gmail.com

           Tina Viklund,

           tinaviklund@hotmail.com

Åk 5:  Anna Bertills, ordf. 
            0503542720

           anna@bertillsjung.com

          Sofia Sippus

 

Åk 6:  Linnéa Stenros-Böling

           Sanna Holmqvist

 

Lärarrepresentant: Annika Ohlis, 

            annika.ohlis@edu.vora.fi

 

Kontakta förbundet

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Ta gärna kontakt med oss!